ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna ⇒ Opłaty

OpłatyZezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 1.800,00 zł Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
24 1010 1528 0007 8122 3100 0000
Zmiany zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 900,00 zł
Zezwolenia na prowadzenie apteki 14.000,00 zł
Zmiana/przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki 2.800,00 zł
Opłata za złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych 750,00 zł
Opłata za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych 350,00 zł


Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa lub prokury 17,00 zł Urząd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata skarbowa za wydanie innej decyzji administracyjnej 10,00 zł
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony 5,00 złZamieścił/a: Adam Zimny
Wersja do druku
Ochrona danych osobowych
Przeterminowane leki
Zgłoszenie wady jakościowej
Niepożądane działania leku
Ankieta jakości obsługi
Skargi i wnioski