ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna ⇒ Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczneWYKAZ ROZPORZĄDZEŃ DO USTAWY PRAWO FARMACEUTYCZNE

 1. (Dz. U. 2015 r. poz. 1949) podstawa prawna art. 23 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczania produktów leczniczych do poszczególnych kategorii dostępności .
 2. (Dz. U. 2015 r. poz. 381) podstawa prawna art. 79 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 3. (Dz. U. 2015 r. poz. 481) podstawa prawna art. 68 ust. 3a ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.
 4. (Dz. U. 2013 r. poz. 478) podstawa prawna art. 94 ust. 3 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniajace rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.
 5. (Dz. U. 2013 r. poz. 491) podstawa prawna art. 65 ust. 10 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.
 6. (Dz. U. 2013 r. poz. 1478) podstawa prawna art. 36s ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.
 7. (Dz. U. 2014 r. poz. 732) podstawa prawna art. 10 ust. 7 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
 8. (Dz. U. 2012 r. poz. 1277) podstawa prawna art. 107 ust. 8 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.
 9. (Dz. U. 2012 r. poz. 1118) podstawa prawna art. 83 ust. 5 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (Dz. U. 2012 r. poz. 1118).
 10. (Dz. U. 2013 r. poz. 464) podstawa prawna art. 118 ust. 6 ustawy p.f.
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami wojskowymi sprawującymi nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 11. Dz.U.12.0.349
  rozp. 2012.03.21 , (podstawa prawna art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne)
  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.
 12. Dz.U.11.80.436
  rozp. 2011.03.23 , (podstawa prawna art. 29 ust. z dnia 6 września 2001 r.)
  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
 13. Dz.U.11.61.314
  rozp. 2011.03.02 , (podstawa prawna art. 36a ust. z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne)
  rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.
 14. Dz.U.10.204.1353
  rozp. 2010.10.22, (podstawa prawna art. 71)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.
 15. Dz.U.10.204.1352
  rozp. 2010.10.22, (podstawa prawna art. 71)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.
 16. Dz.U.09.188.1467
  rozp. 2009.10.29, (podstawa prawna art. 26 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki.
 17. Dz.U.09.190.1478
  rozp. 2009.10.26, (podstawa prawna art. 36a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.
 18. Dz.U.09.171.1335
  rozp. 2009.10.14, (podstawa prawna art. 71)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.
 19. Dz.U.09.155.1234
  rozp. 2009.09.11, (podstawa prawna art. 71)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.
 20. Dz.U.09.129.1069
  rozp. 2009.07.31, (podstawa prawna art. 123)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.
 21. Dz.U.09.39.321
  rozp. 2009.02.20, (podstawa prawna art. 26 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.
 22. Dz.U.09.24.151
  rozp. 2009.02.02, (podstawa prawna art. 71)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaapteczego oraz punktach aptecznych.
 23. Dz.U.09.21.118
  rozp. 2009.02.02, (podstawa prawna art. 71)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.
 24. Dz.U.08.210.1327
  rozp. 2008.11.21, (podstawa prawna art. 59)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.
 25. Dz.U.08.206.1292
  rozp. 2008.11.14, (podstawa prawna art. 23 ust. 3)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.
 26. Dz.U.08.84.511
  rozp. 2008.04.22, (podstawa prawna art. 118 ust. 4)
  Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.
 27. Dz.U.08.63.396
  rozp. 2008.04.03, (podstawa prawna art. 71 ust. 4)
  Warunki, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteria klasyfikacji tych produktów oraz ich wykaz.
 28. Dz.U.08.60.374
  rozp. 2008.03.14, (podstawa prawna art. 68 ust. 3(a))
  Warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.
 29. Dz.U.08.57.347
  rozp. 2008.03.12, (podstawa prawna art. 121 ust. 5)
  Określenie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 30. Dz.U.07.242.1777
  rozp. 2007.12.07, (podstawa prawna art. 74 ust. 7)
  Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.
 31. Dz.U.07.236.1741
  rozp. 2007.12.07, (podstawa prawna art. 78 ust. 4)
  Zakres i sposób przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
 32. Dz.U.07.187.1343
  rozp. 2007.09.21, (podstawa prawna art. 47(c) ust. 7)
  Rejestr wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe.
 33. Dz.U.07.150.1072
  rozp. 2007.08.09, (podstawa prawna art. 70 ust. 7)
  Wysokość opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
 34. Dz.U.07.146.1027
  rozp. 2007.08.06, (podstawa prawna art. 24(a) ust. 2)
  Sposób przeprowadzania i zakres kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.
 35. Dz.U.07.124.869
  rozp. 2007.06.29, (podstawa prawna art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek.
 36. Dz.U.07.6.46
  rozp. 2007.01.03, (podstawa prawna art. 37(w) pkt 1, art. 37(w) pkt 2)
  Wzór wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego.
 37. Dz.U.06.194.1436 -zał.
  rozp. 2006.10.02, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 1)
  Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.
 38. Dz.U.06.142.1024
  rozp. 2006.07.20, (podstawa prawna art. 36(a))
  Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.
 39. Dz.U.06.130.905
  rozp. 2006.07.06, (podstawa prawna art. 71 ust. 3 pkt 1, art. 71 ust. 3 pkt 2)
  Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych.
 40. Dz.U.06.47.345
  rozp. 2006.03.10, (podstawa prawna art. 41 ust. 5)
  Wysokość oraz sposób pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych.
 41. Dz.U.06.45.321
  rozp. 2006.03.03, (podstawa prawna art. 37(w) pkt 3)
  Wysokość i sposób uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego.
 42. Dz.U.06.23.178
  rozp. 2006.02.02, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 2)
  Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek.
 43. Dz.U.05.225.1937
  rozp. 2005.11.03, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 3)
  Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzór wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych.
 44. Dz.U.05.225.1936
  rozp. 2005.10.27, (podstawa prawna art. 40 ust. 3)
  Wzór zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzór zezwolenia na import produktu leczniczego.
 45. Dz.U.05.214.1819
  rozp. 2005.10.26, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 4)
  Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzór wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego.
 46. Dz.U.05.201.1675
  rozp. 2005.09.30, (podstawa prawna art. 47(b) ust. 2)
  Wysokość i sposób pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania.
 47. Dz.U.05.160.1358
  rozp. 2005.08.11, (podstawa prawna art. 17 ust. 3)
  Określenie grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów.
 48. Dz.U.05.122.1032
  rozp. 2005.06.22, (podstawa prawna art. 91 ust. 3)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.
 49. Dz.U.05.70.636
  rozp. 2005.04.18, (podstawa prawna art. 4 ust. 7 pkt 2)
  Sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
 50. Dz.U.05.69.623
  rozp. 2005.04.07, (podstawa prawna art. 37(ae) ust. 7)
  Tryb i zakres prowadzenia kontroli badań klinicznych.
 51. Dz.U.05.57.500
  rozp. 2005.03.11, (podstawa prawna art. 37(g))
  Szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej.
 52. Dz.U.05.32.286
  rozp. 2005.02.07, (podstawa prawna art. 37(aj) pkt 1, art. 37(aj) pkt 3, art. 37(aj) pkt 4)
  Centralna Ewidencja Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych.
 53. Dz.U.04.185.1919
  rozp. 2004.08.06, (podstawa prawna art. 37(aj) pkt 5)
  Wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych.
 54. Dz.U.04.185.1918
  rozp. 2004.08.06, (podstawa prawna art. 37(aj) pkt 2)
  Sposób i zakres prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.
 55. Dz.U.04.183.1893
  rozp. 2004.08.06, (podstawa prawna art. 69 ust. 5)
  Wzór dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
 56. Dz.U.04.180.1870
  rozp. 2004.08.04, (podstawa prawna art. 36(a))
  Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.
 57. Dz.U.04.165.1734
  rozp. 2004.07.06, (podstawa prawna art. 21(a) ust. 10)
  Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowy wykaz danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia.
 58. Dz.U.04.104.1108
  rozp. 2004.04.30, (podstawa prawna art. 37(h) ust. 2)
  Sposób prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich.
 59. Dz.U.04.104.1107
  rozp. 2004.04.30, (podstawa prawna art. 37(aa) ust. 7)
  Zgłaszanie niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego.
 60. Dz.U.04.104.1106
  rozp. 2004.04.30, (podstawa prawna art. 19(b))
  Szczegółowy tryb postępowania dotyczący procedury wzajemnego uznania.
 61. Dz.U.04.101.1034
  rozp. 2004.04.30, (podstawa prawna art. 37(b) ust. 3)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.
 62. Dz.U.04.13.115
  rozp. 2004.01.16, (podstawa prawna art. 72 ust. 9)
  Produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej.
 63. Dz.U.03.179.1755
  rozp. 2003.10.07, (podstawa prawna art. 96 ust. 7)
  Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
 64. Dz.U.03.156.1531
  rozp. 2003.07.30, (podstawa prawna art. 36 ust. 2)
  Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.
 65. Dz.U.03.154.1506
  rozp. 2003.05.30, (podstawa prawna art. 10 ust. 7)
  Przedstawienie dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
 66. Dz.U.03.147.1439
  rozp. 2003.08.04, (podstawa prawna art. 108 ust. 5)
  Nadzór nad warunkami wytwarzania w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne.
 67. Dz.U.03.134.1262
  rozp. 2003.06.25, (podstawa prawna art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 6 ust. 5 pkt 3, art. 6 ust. 5 pkt 4)
  Centralna Ewidencja Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych.
 68. Dz.U.03.134.1261
  rozp. 2003.06.25, (podstawa prawna art. 6 ust. 5 pkt 5)
  Wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych.
 69. Dz.U.03.132.1238
  rozp. 2003.06.25, (podstawa prawna art. 89(e) ust. 3)
  Ciągłe szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
 70. Dz.U.03.125.1169
  rozp. 2003.06.16, (podstawa prawna art. 17 ust. 3)
  Określenie grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów.
 71. Dz.U.03.125.1167
  rozp. 2003.06.09, (podstawa prawna art. 9 ust. 2, art. 20 ust. 3)
  Wniosek o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, kopalin leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz wykaz surowców i produktów.
 72. Dz.U.03.108.1027
  rozp. 2003.06.06, (podstawa prawna art. 65 ust. 10)
  Kontrola seryjna wstępna produktów leczniczych weterynaryjnych.
 73. Dz.U.03.105.996
  rozp. 2003.05.30, (podstawa prawna art. 21 ust. 8, art. 21 ust. 9)
  Sposób przedstawiania dokumentacji oraz wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego.
 74. Dz.U.03.105.995
  rozp. 2003.05.30, (podstawa prawna art. 22 ust. 3)
  Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłaty pobierane za te badania.
 75. Dz.U.03.101.941
  rozp. 2003.05.15, (podstawa prawna art. 89 ust. 7)
  Specjalizacja oraz uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów.
 76. Dz.U.03.97.893
  rozp. 2003.05.15, (podstawa prawna art. 89(a) ust. 8)
  Standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów.
 77. Dz.U.03.97.892
  rozp. 2003.05.13, (podstawa prawna art. 89(b))
  Wzór certyfikatu akredytacyjnego.
 78. Dz.U.03.76.682
  rozp. 2003.03.27, (podstawa prawna art. 71 ust. 3 pkt 1, art. 71 ust. 3 pkt 2)
  Dopuszczenie do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych.
 79. Dz.U.03.67.632
  rozp. 2003.03.31, (podstawa prawna art. 69 ust. 1(b))
  Sposób postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.
 80. Dz.U.03.65.609
  rozp. 2003.04.01, (podstawa prawna art. 98 ust. 6)
  Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
 81. Dz.U.03.65.608
  rozp. 2003.02.26, (podstawa prawna art. 96 ust. 7)
  Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
 82. Dz.U.03.48.407
  rozp. 2003.01.16, (podstawa prawna art. 9 ust. 2)
  Wzory wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
 83. Dz.U.03.47.405
  rozp. 2003.02.17, (podstawa prawna art. 24 ust. 4)
  Monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych.
 84. Dz.U.03.41.359
  rozp. 2003.02.20, (podstawa prawna art. 78 ust. 3)
  Przekazywanie danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.
 85. Dz.U.03.27.235
  rozp. 2002.12.18, (podstawa prawna art. 31 ust. 2)
  Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego.
 86. Dz.U.03.23.196
  rozp. 2003.01.10, (podstawa prawna art. 71 ust. 3 pkt 3, art. 71 ust. 3 pkt 4)
  Kwalifikacje osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.
 87. Dz.U.03.19.169
  rozp. 2003.01.16, (podstawa prawna art. 27 ust. 2)
  Środki konserwujące, słodzące, barwniki i przeciwutleniacze, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych.
 88. Dz.U.03.19.168
  rozp. 2003.01.16, (podstawa prawna art. 17 ust. 2)
  Dokumentacja wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raporty eksperta.
 89. Dz.U.03.11.122
  rozp. 2003.01.10, (podstawa prawna art. 118 ust. 4)
  Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi.
 90. Dz.U.03.8.105
  rozp. 2002.12.31, (podstawa prawna art. 9 ust. 2, art. 20 ust. 4)
  Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych.
 91. Dz.U.03.4.43
  rozp. 2002.12.17, (podstawa prawna art. 45 ust. 5)
  Pasze lecznicze.
 92. Dz.U.03.4.42
  rozp. 2002.12.17, (podstawa prawna art. 78 ust. 2)
  Wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.
 93. Dz.U.02.241.2096
  rozp. 2002.12.21, (podstawa prawna art. 36 ust. 2)
  Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.
 94. Dz.U.02.236.2000
  rozp. 2002.12.16, (podstawa prawna art. 68 ust. 7)
  Wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.
 95. Dz.U.02.234.1978
  rozp. 2002.12.19, (podstawa prawna art. 26 ust. 2)
  Wymagania dotyczące oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.
 96. Dz.U.02.224.1882
  rozp. 2002.12.03, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 1)
  Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.
 97. Dz.U.02.223.1881
  rozp. 2002.12.13, (podstawa prawna art. 41 ust. 5)
  Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.
 98. Dz.U.02.221.1865
  rozp. 2002.12.12, (podstawa prawna art. 29 ust. 4)
  Wzór wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.
 99. Dz.U.02.221.1864
  rozp. 2002.12.10, (podstawa prawna art. 6 ust. 5 pkt 5)
  Określenie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.
 100. Dz.U.02.220.1855
  rozp. 2002.12.06, (podstawa prawna art. 74 ust. 7)
  Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.
 101. Dz.U.02.220.1854
  rozp. 2002.12.06, (podstawa prawna art. 23 ust. 3)
  Kategorie dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.
 102. Dz.U.02.219.1847
  rozp. 2002.12.10, (podstawa prawna art. 38 ust. 8)
  Określenie trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.
 103. Dz.U.02.219.1844
  rozp. 2002.12.10, (podstawa prawna art. 6 ust. 5 pkt 2)
  Sposób i zakres prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.
 104. Dz.U.02.216.1831
  rozp. 2002.12.12, (podstawa prawna art. 78 ust. 2)
  Podmioty uprawnione do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.
 105. Dz.U.02.214.1814
  rozp. 2002.12.06, (podstawa prawna art. 69 ust. 5)
  Wzór dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzór dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.
 106. Dz.U.02.211.1797
  rozp. 2002.12.02, (podstawa prawna art. 112 ust. 4)
  Nadanie statutu Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.
 107. Dz.U.02.209.1783
  rozp. 2002.11.29, (podstawa prawna art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 6 ust. 5 pkt 3, art. 6 ust. 5 pkt 4)
  Centralna Ewidencja Badań Klinicznych.
 108. Dz.U.02.208.1777
  rozp. 2002.12.04, (podstawa prawna art. 65 ust. 10)
  Kontrola seryjna wstępna.
 109. Dz.U.02.208.1776
  rozp. 2002.12.04, (podstawa prawna art. 23 ust. 3)
  Kategorie dostępności produktów leczniczych.
 110. Dz.U.02.208.1770
  rozp. 2002.11.25, (podstawa prawna art. 98 ust. 6)
  Wymagania, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
 111. Dz.U.02.204.1729
  rozp. 2002.11.22, (podstawa prawna art. 121 ust. 5)
  Określenie szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 112. Dz.U.02.193.1628
  rozp. 2002.11.07, (podstawa prawna art. 40 ust. 3)
  Wzór zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.
 113. Dz.U.02.193.1627
  rozp. 2002.11.07, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 4)
  Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.
 114. Dz.U.02.193.1626
  rozp. 2002.11.07, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 3)
  Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.
 115. Dz.U.02.191.1600
  rozp. 2002.11.04, (podstawa prawna art. 28 ust. 3)
  Sposób i tryb prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 116. Dz.U.02.187.1566
  rozp. 2002.10.18, (podstawa prawna art. 88 ust. 6)
  Wzór prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.
 117. Dz.U.02.187.1565
  rozp. 2002.10.18, (podstawa prawna art. 95 ust. 4)
  Podstawowe warunki prowadzenia apteki.
 118. Dz.U.02.183.1531
  rozp. 2002.10.18, (podstawa prawna art. 96 ust. 7)
  Wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 119. Dz.U.02.171.1395
  rozp. 2002.09.30, (podstawa prawna art. 98 ust. 5)
  Szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.
 120. Dz.U.02.161.1339
  rozp. 2002.09.26, (podstawa prawna art. 39 ust. 4 pkt 2)
  Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek.
 121. Dz.U.02.161.1338
  rozp. 2002.09.26, (podstawa prawna art. 97 ust. 5)
  Wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.
 122. Dz.U.02.161.1337
  rozp. 2002.09.26, (podstawa prawna art. 100 ust. 4)
  Dane wymagane w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.
 123. Dz.U.02.160.1331
  rozp. 2002.09.25, (podstawa prawna art. 118 ust. 5)
  Wyznaczenie organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych.
 124. Dz.U.02.157.1317
  rozp. 2002.09.23, (podstawa prawna art. 74 ust. 7)
  Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
 125. Dz.U.02.157.1316
  rozp. 2002.09.23, (podstawa prawna art. 70 ust. 7)
  Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
 126. Dz.U.02.144.1216
  rozp. 2002.07.26, (podstawa prawna art. 79)
  Procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 127. Dz.U.02.126.1082
  rozp. 2002.07.17, (podstawa prawna art. 91 ust. 3)
  Odbywanie praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.
 128. Dz.U.02.113.989
  rozp. 2002.06.25, (podstawa prawna art. 113 ust. 2)
  Zasady i tryb postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
 129. Dz.U.02.85.778
  rozp. 2002.06.14, (podstawa prawna art. 94 ust. 3)
  Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenie grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.
 130. Dz.U.01.156.1833
  rozp. 2001.12.31, (podstawa prawna art. 4 ust. 7 pkt 2)
  Sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.