ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Ostatnio dodane
23 maja 2023
Zestaw z mikroskopem laboratoryjnym ( kamera/aparat fotograficzny, oprogramowanie, instalacja)
14 kwietnia 2023
Od 17 do 24 kwietnia w Rzeszowie bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym leki przeterminowane, termometry, zużyte igły i strzykawki
22 marca 2023
Plan zamówień publicznych WIF w Rzeszowie na dostawy, usługi i roboty budowlane z 22.03.2023 r.
9 marca 2023
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2023 z 9 marca 2023 r.
14 lutego 2023
Komunikat GIF w sprawie dopuszczalnej formy zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych
12 stycznia 2023
Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki
17 listopada 2022
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2022 z 17 listopada 2022 r.
11 października 2022
Piknik Wiedzy z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza
10 sierpnia 2022
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych
4 sierpnia 2022
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 3 sierpnia 2022 roku
21 lipca 2022
Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zwrotu produktu leczniczego Vitaminum C Teva do apteki
25 maja 2022
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie nowych regulacji dotyczących podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych
4 maja 2022
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przekazywania produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc Ukrainie do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
28 kwietnia 2022
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu produktów leczniczych ACCUPRO
[więcej]
Klauzula informacyjna
Przeterminowane leki
Zgłoszenie wady jakościowej
Niepożądane działania leku
Ankieta jakości obsługi
Skargi i wnioski