ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Archiwum


10.12.2008
Dokumenty i opłaty
Od 1 stycznia 2009 roku zmiana opłat od zezwolenia na prowadzenie apteki i punktu aptecznego.
28.11.2008
Komunikaty PWIF
Komunikat PWIF w Rzeszowie Nr 7/2008 z dnia 27 listopada 2008r.
19.11.2008
Decyzje PWIF
Decyzja Nr 01/D/2008 ponownie dopuszczająca do obrotu.
03.11.2008
Dokumenty i opłaty
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888)
23.10.2008
Informacje ważne dla pacjenta
Okres ważności recepty lekarskiej, jak zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo antybiotykoterapii.
20.10.2008
Cennik laboratorium
Aktualizacja cennika LKJL - zmiana ceny roboczogodziny.
20.10.2008
Księga skarg i wniosków
Skargi, wnioski i komentarze na stronie WIF w Rzeszowie
17.10.2008
Decyzje PWIF
DECYZJA NR 1/WS/2008 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie
09.10.2008
Informacje ważne dla pacjenta
Adresy aptek, do których można przynieść przeterminowane bądź niepotrzebne już produkty lecznicze, które posiadają specjalnie do tego celu przystosowane pojemniki.
01.10.2008
Komunikaty GIF
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zastosowania art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne do produktów leczniczych, które nie uzyskały przedłużenia ważności pozwolenia po dniu 31 grudnia 2008 r.
09.09.2008
Ankieta - Jakość obsługi klientów
W trosce o podnoszenie jakości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie udostępniliśmy anonimową ankietę.
23.07.2008
Sprawozdania WIF
Sprawozdania z działalności za pierwsze pólrocze 2008 r.


Archiwum
| 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |Zamieścił: Adam Zimny