ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Aktualności

24.01.2022
Informacja dla interesantów
 
Od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie obowiązują ograniczenia w zakresie funkcjonowania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych ich specyfiką oraz koniecznością, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym godziny przyjęcia.

Niestawienie się na ustaloną godzinę powoduje konieczność ponownego uzgodnienia godziny przyjęcia.

Bezpośrednia obsługa Interesantów odbywać się będzie:
  • Siedziba WIF w Rzeszowie: poniedziałki w godz. od 7:45 do 15:15, pozostałe dni tygodnia w godz. od 7 :15 do 14:45;
  • Delegatura w Przemyślu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 14:45;
  • Delegatury w Krośnie i Tarnobrzegu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:15.
Interesanci w trakcie wizyty w Inspektoracie są zobowiązani do:
  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Inspektoratu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.
W Rzeszowie Interesanci przyjmowani będą w pokoju przyjęcia stron, parter pokój nr 004. Możliwa jest w tym samym czasie obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem. Dostarczanie korespondencji przez Interesantów do Inspektoratu może odbywać się również osobiście, przy wykorzystaniu pojemnika znajdującego się w przedsionku urzędu.

W budynkach Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu przyjmowanie Interesantów odbywać się będzie w pomieszczeniu wskazanym przez pracownika obsługującego Interesantów.

Interesanci WIF w Rzeszowie, a także delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu mogą załatwiać swoje sprawy za pośrednictwem innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH

RZESZÓW
Kancelaria główna, sekretariat PWIF 17 86 20 545
Dział nadzoru nad aptekami 17 86 05 913
Dział nadzoru nad obrotem pozaaptecznym 17 86 05 914
Główny księgowy 17 86 05 912
Kadry 17 86 05 910

LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI LEKÓW
tel. 17 85 21 538, ljkl@rzeszow.wif.gov.pl

DELEGATURA W KROŚNIE
tel. 13 43 20 287, krosno@rzeszow.wif.gov.pl

DELEGATURA W PRZEMYŚLU
tel. 16 67 86 181, przemysl@rzeszow.wif.gov.pl

DELEGATURA W TARNOBRZEGU
tel. 15 82 32 783, tarnobrzeg@rzeszow.wif.gov.pl

DANE KONTAKTOWE URZĘDU
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12 a
35-205 Rzeszów
Tel.: 17 86 20 545
Fax: 17 86 20 406
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
ePUAP: /wif-rzeszow/SkrytkaESP


Wersja do druku »Zamieścił: Adam Zimny