Strona główna  ›  Aktualności
01.02.2018
Obchody 25-lecia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
 
W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie odbyły się obchody 25-lecia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

W obchodach wzięli udział: Główny Inspektor Farmaceutyczny Zbigniew Niewójt, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Dyrektor Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Barbara Walenciuk, Prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Lucyna Samborska, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak.

Państwowy Nadzór Farmaceutyczny został powołany do działania ustawą z dnia 1 października 1991 roku o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i inspekcji farmaceutycznej. Kierownictwo nad nowo powstałą instytucją objął Krajowy Inspektor Farmaceutyczny. Na podstawie zapisów ustawy z 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe oraz w/cytowanej ustawy, z dniem 1 stycznia 1993 roku powołano jako jednostki budżetowe inspektoraty farmaceutyczne. Terytorialny zasięg działania Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych, podlegających wówczas bezpośrednio Krajowemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, obejmował obszar właściwego województwa zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Siedzibą wojewódzkich inspektoratów była miejscowość wojewódzka – siedziba wojewody. I tak na terenie obecnego woj. podkarpackiego powołano do życia Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Dnia 15 kwietnia 1994 roku decyzją Krajowego Inspektora Farmaceutycznego powstało Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, jako jedno z 9 laboratoriów tego typu w kraju.

Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z reformą administracyjną państwa, zadania inspekcji farmaceutycznej w woj. podkarpackim wykonuje Wojewoda Podkarpacki przy pomocy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jako kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Inspektoraty, które znalazły się poza siedzibami województw, zostały przekształcone w delegatury Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej.

Obchody były okazją do podziękowania długoletnim pracownikom inspekcji farmaceutycznej za pełną zaangażowania pracę. Osoby wyróżniające się wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikającym z pracy zawodowej zostały odznaczone Medalami za Długoletnią Służbę. Nadawane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe zostały przyznane na wniosek Wojewody Podkarpackiego.
Ponadto wręczono 9 listów gratulacyjnych Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pracownikom zatrudnionym w Inspekcji Farmaceutycznej od 1993 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, byli pracownicy, emeryci oraz aktualni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.

Galeria


Wersja do druku »Zamieścił/a: Adam Zimny
Wersja do druku