Strona główna

Plan kontroli


PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIE W 2018 r.
Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli wg planu na rok 2018
Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 1.01.2018 r. OGÓŁEM w tym planowych w tym sprawdzających
1. Apteki ogólnodostępne 733 273 168 105
2. Apteki szpitalne, zakładowe 26 11 9 2
3. Działy Farmacji Szpitalnej 77 19 18 1
4. Punkty apteczne 138 42 35 7
5. Placówki obrotu pozaaptecznego 125 25 22 3
6. Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne) 482* 23 22 1
7. Stacje sanitarno-epidemiologiczne 24 8 8 0
Razem 1123(1605) 401 282 119

* liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.


Zamieścił/a: Adam Zimny
Wersja do druku