Strona główna

Plan kontroli


PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIE W 2019 r.
Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli wg planu na rok 2019
Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 31.12.2018 r. OGÓŁEM w tym planowych w tym sprawdzających
1. Apteki ogólnodostępne 711 289 176 113
2. Apteki szpitalne, zakładowe 26 9 8 1
3. Działy Farmacji Szpitalnej 81 36 34 2
4. Punkty apteczne 133 38 24 14
5. Placówki obrotu pozaaptecznego 138 23 22 1
6. Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne) 499* 33 22 11
7. Stacje sanitarno-epidemiologiczne 23 9 9 0
8. Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi 1 0 0 0
Razem 1113(1612) 437 295 142

*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.


Zamieścił/a: Adam Zimny
Wersja do druku