ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Praca w urzędzie

23.10.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja dotycząca naboru na stanowisko referenta prawno-administracyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie
14.10.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja dotycząca naboru na stanowisko referenta prawno-administracyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie
25.09.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie
25.05.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja dotycząca naboru na stanowisko starszy specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie
20.05.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja dotycząca naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie
18.05.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja dotycząca naboru na stanowisko starszy specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie
13.05.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie
06.05.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie
27.01.2015 NIEAKTUALNE
 Informacja dot. naboru na stanowisko specjalisty - Inspektora ds. obrotu hurtowego w GIF


Archiwum
| 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
Zamieścił: Adam Zimny