ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 2/2020 z 19 marca 2020 r.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w związku z pismem kierowanym przez Naczelną Radę Aptekarską i Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską do Wojewody Podkarpackiego oraz pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego skierowanym do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje zgodnie z ww. pismem zastosowanie w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych zabezpieczeń na linii Apteka/Punkt apteczny – Pacjent poprzez:
  • Zastosowanie wysokich (minimum 1,8 m od podłogi) szyb oddzielających pacjenta od farmaceuty lub tymczasowych „ścian” z folii między podłogą a sufitem;
  • Wyznaczenie strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta (minimum 1,5 m – według badań 1 m to zdecydowanie za mało);
  • Zastosowanie rękawiczek ochronnych, przyłbic ochronnych;
  • Usunięcie z ekspedycji (tej części, w której przebywa pacjent) wolno stojących przedmiotów (osadza się na nich aerozol ze śliny pacjentów, co stanowi potencjalny materiał zakaźny, a nie mamy możliwości odkażania tych przedmiotów).
Ponadto proszę również stosować wytyczne Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rekomendacje zdrowotne FIP.


Autor: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak 
Opublikował(a): Adam Zimny (19-03-2020, 16:00) 
Zmodyfikował(a): brak 
Odsłon strony: 21022 
 
Wersja do druku
PowrótZamieścił: Adam Zimny