ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Ogłoszenia


05.12.2017 NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątki ruchomego WIF w Rzeszowie dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
28.11.2017 NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątki ruchomego WIF w Rzeszowie
18.04.2017 NIEAKTUALNE
Zarządzenie KPRM w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
01.03.2017 NIEAKTUALNE
List Szefa Krajowej Administracji Skarbowej


Archiwum
| 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
Zamieścił: Adam Zimny