ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Informacje o produktach leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zasady i tryb zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego
Zasady zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wymagań zasadniczych wyrobu medycznego
Zamieścił: Adam Zimny