Strona główna  ›  Informacje o produktach leczniczych
Zasady i tryb zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego
 
Zgodnie z artykułem 36e ust. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2142 z późn. zm.) zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego, dokonuje się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Opis niepożądanego działania produktu leczniczego sporządza się na formularzach dla:
1. Pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych,
2. Osoby wykonującej zawód medyczny
dostępnych na stronie internetowej Urzędu Rejestracji.


Zgłoszenia należy dokonywać na adres:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41
03-736 Warszawa
tel. +48 (22) 492 11 00
fax. +48 (22) 492 11 09
ndl@urpl.gov.pl

Adres do strony URPL z wzorami formularzy
Wersja do drukuZamieścił/a: Adam Zimny