ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje o produktach leczniczych


Zasady zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wymagań zasadniczych wyrobu medycznego
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 57, poz. 347 z późn. zm.) zgłoszenie podejrzenia, że:
 • produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • wyrób medycznego nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom zasadniczym
dokonuje się niezwłocznie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Zgłoszenie podejrzenia przez:
 • kierownika apteki lub punktu aptecznego,
 • lekarza lub lekarza dentystę,
 • pielęgniarkę lub położną,
 • ratownika medycznego
 • felczera
oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny uprawnione do podawania pacjentowi produktu leczniczego lub stosowania wyrobu medycznego, następuje w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do ww. rozporządzenia.

Dodatkowo obowiązkiem zgłaszającego jest zabezpieczenie produktu leczniczego, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, umieszczając go lub jego pozostałość, w trawle zamkniętym opakowaniu z napisem „produkt leczniczy zabezpieczony – podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych”.

Dane kontaktowe do zgłaszania wad jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych:
 • w godzinach pracy urzędu:
  7:30-15:30 w poniedziałek
  7:00-15:00, od wtorku do piątku
  numery telefonów: 17 86 20 545;
  faks: 17 86 20 406
  e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 • poza godzinami pracy urzędu:
  faks: 17 86 20 406
  e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 • dodatkowo zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wymagań zasadniczych wyrobu medycznego można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP /wif-rzeszow/SkrytkaESP
Wersja do drukuZamieścił: Adam Zimny