ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Kontakt


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel. 17-862-05-45, fax 17-862-04-06,
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
ePUAP: /wif-rzeszow/skrytka
lub /wif-rzeszow/SkrytkaESP
Godziny pracy:
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek - piątek 7.00-15.00

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:
mgr farm. Monika Urbaniak

Laboratorium Kontroli Jakości Leków
ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel./fax 17-852-15-38
e-mail:lkjl@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości Leków: mgr Małgorzata RębiszDelegatury


Krosno
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 KROSNO,
tel./fax 13-432-02-87
e-mail: krosno@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: od 1 września 2019 r. dr n. farm. Dariusz Jałoza

Przemyśl
ul. Wodna 13, 37-700 PRZEMYŚL,
tel. 16 678-61-81, fax: 16 678-98-32
e-mail: przemysl@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: mgr farm. Urszula Markowicz-Kruk

Tarnobrzeg
ul. 1-go Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG,
tel. 15-823-27-83, fax 15-823-27-97
e-mail: tarnobrzeg@rzeszow.wif.gov.pl

Kierownik delegatury: mgr farm. Alina Grzesiak
Zamieścił: Adam Zimny