ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje dla podmiotów leczniczych


Zgoda PWIF na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe
Komunikaty PWIF
Informacja dla przedsiębiorstw podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczeniaZamieścił: Adam Zimny