ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Plan kontroli


PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIE W 2021 r.
Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli wg planu na rok 2021
Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 31.12.2020 r. OGÓŁEM w tym planowych w tym sprawdzających
1. Apteki ogólnodostępne 659 235 167 68
2. Apteki szpitalne, zakładowe 25 10 10 0
3. Działy Farmacji Szpitalnej 78 18 15 3
4. Punkty apteczne 121 40 38 2
5. Placówki obrotu pozaaptecznego 132 23 22 1
6. Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)* 459 22 22 0
7. Stacje sanitarno-epidemiologiczne 21 2 2 0
8. Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi 1 0 - -
Razem 1037(1496) 380 275 105

*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.


Zamieścił: Adam Zimny