ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Koordynator ds. dostępności


Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie:

Adam Zimny

starszy informatyk w Dziale Organizacyjnym, Kadr, Spraw Socjalnych i Szkoleń Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.

tel. (17) 860-59-15
e-mail: admin@rzeszow.wif.gov.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie;
3) monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Zamieścił: Adam Zimny