ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Plan działania na rzecz poprawy dostępności


Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, ze zm.), zwaną ustawą o dostępności ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pobierz plik PDF


Zamieścił: Adam Zimny