ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.
LISTA RAPORTÓW
STAN NA DZIEŃDATA PUBLIKACJIPLIK RAPORTU
01.01.2021 r.03.03.2021 r.
Zamieścił: Adam Zimny