ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Dyżury całodobowe aptek


Art. 94. ustawy Prawo farmaceutyczne:
1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
2a. Rada powiatu przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:
1) maksymalną wysokość dopłat, które są pobierane przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej, uwzględniając potrzebę wydania leku;
2) grupę produktów leczniczych, za wydawanie których w porze nocnej nie pobiera się opłaty, biorąc pod uwagę konieczność udzielenia pomocy ratującej życie lub zdrowie.

Przedsiębiorcy prowadzący niżej wymienione apteki zgłosili, że apteki będą nieczynne w niedziele objęte zakazem handlu:

Dyżury całodobowe w roku 2021 w poszczególnych powiatach pełnią następujące apteki ogólnodostępne:

POWIATLISTA DYŻURÓW
KrosnoApteka Dr.Max, Krosno, ul. Wojska Polskiego 41,
tel.: 13/ 420-05-50
PrzemyślApteka Prywatna, Przemyśl, ul. Borelowskiego 10,
tel.: 16/ 670-38-59
Apteka Różana, Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 12/2/3
tel. 884 620 206
Tarnobrzeg
Rzeszów1. Apteka Dr.Max, Rzeszów, ul. Podchorążych 1,
tel.: 17/ 861-14-05
2. Apteka SKAW-MAR, Rzeszów, Plac Dworcowy 1,
tel.: 17/ 852-51-93
3. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie, Rzeszów, Al. Rejtana 65,
tel.: 800 110 110
bieszczadzki
brzozowski
dębicki
UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną dyżur za aptekę „Medella” od dnia 23.03.2021 do 28.03.2021 r. pełni:
Apteka „Panaceum”
Dębica, ul. Cmentarna 52 c
tel. 14 681 77 00
jarosławski1. Apteka P.U.P.H. "Optical", ul. Słowackiego 17, 37-500 Jarosław,
tel.: 16 621 84 84
2. Apteka "Dr Max", os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław,
tel.: 16 624 24 20.
jasielskiJasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 13 44852 96
kolbuszowski
leski
leżajskiApteka Pod Gwiazdą, ul. Mickiewicza 22
lubaczowski
łańcuckiApteka „Lafarma 2” ul. 3 Maja 6, tel.17 2254051
mieleckiApteka Różana, ul. Wolności 26, tel. 530 022 957
niżańskiApteka prywatna Elżbieta Mitał, ul. Wolności 54A
przeworski
ropczycko-sędziszowski
sanocki
stalowowolskiStalowa Wola, Apteka Prywatna, ul. Wojska Polskiego 5
strzyżowskiZamieścił: Adam Zimny