Strona główna  ›  Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 4/2019 z 4 kwietnia 2019 r.
Przypominam o obowiązku umieszczania w aptece ogólnodostępnej i punkcie aptecznym, w miejscu widocznym dla pacjenta, następujących informacji:
  1. o możliwości nabycia zamiennika leku przepisanego na recepcie, którego cena detaliczna jest niższa niż cena przepisanego leku - art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn.zm.);
  2. o braku możliwości zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych z apteki, z wyjątkiem zwrotu z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego - art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn.zm.);
  3. o prawie do korzystania z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością:
   • kobiety w ciąży
   • osoby do 18 roku życia na podstawie zaświadczenia lekarskiego
   • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
   • Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu
   • inwalidzi wojenni i wojskowi
   • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
   • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
   • osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez II Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
   • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
  4. o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu - art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn.zm.);
  5. adresu aktualnie dyżurującej apteki w związku z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn.zm.);
  6. danych teleadresowych:
   • Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie,
   • Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,
   • Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie.


Autor: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak 
Opublikował(a): Adam Zimny (05-04-2019, 08:39) 
Zmodyfikował(a): brak 
Odsłon strony: 1122 
 
Wersja do druku
PowrótZamieścił/a: Adam Zimny