ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne


PAŃSTWOWA INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA

Zgodnie z Art. 112 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. w sprawach związanych z inspekcją farmaceutyczną organem pierwszej instancji jest wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Pytania dotyczące aptek, obrotu pozaaptecznego, nadzoru nad obrotem hurtowym należy w pierwszej kolejności kierować do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Główny Inspektor Farmaceutyczny: mgr farm. Paweł Piotrowski
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
Kancelaria Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego tel. 22 635 99 66
Główny Inspektor Farmaceutyczny tel. 22 831 21 31/ fax 22 635 99 49
Departament Inspekcji ds. Wytwarzania tel. 22 635 99 51/fax 22 635 99 72
Departament Nadzoru tel. 22 635 89 67, 22 831 48 23/ fax 22 635 99 94
e-mail: gif@gif.gov.pl
www.gif.gov.pl

Województwo mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczy w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie: mgr farm. Mariola Kostewicz
ul. Floriańska 10
03-707 Warszawa
tel./fax: (0-22) 628 28 60
e-mail: wif@wif.waw.pl
www.wii.waw.pl

Województwo podlaskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku: dr n. farm. Jan Chlabicz
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel.: (0-85) 662-37-36
fax: (0-85) 662-37-26
e-mail: inspektorat@bialystok.wif.gov.pl
www.wif.pbip.pl

Województwo kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy: mgr farm. Beata Stasiak
ul. Konarskiego 1
85-950 Bydgoszcz
tel.: (0-52) 320 61 80
tel/fax: (0-52) 322 58 96
e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pl
www.farmacja-bydgoszcz.pl

Województwo pomorskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku: mgr farm. Beata Lutkiewicz
ul. Na stoku 50
80-874 Gdańsk
tel.: (0-58) 300-00-92
tel./fax: (58) 320-28-58
e-mail: wiif-sekretariat@wiif.gdansk.pl
wiif.nowybip.pl

Województwo lubuskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim: mgr farm. Adam Chojnacki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: (0-95) 721-54-25
tel.: (0-95) 721-54-26
tel./fax: (0-95) 711-54-25
tel.: (0-95) 711-54-26
e-mail: sekretariat@farmacja-gorzow.pl
www.farmacja-gorzow.pl

Województwo śląskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach: mgr farm. Zofia Gardecka
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel.: (0-32) 208 74 68
fax: (0-32) 208 74 69
e-mail: sekretariat@wif katowice.pl
wif.katowice.pl/swif/

Województwo świętokrzyskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach: mgr farm. Ewa Drożdżał
AL. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: (0-41) 34-518-35
fax: (0-41) 34-529-45
e-mail: wifkielce@onet.pl
www.wifkielce.prot.pl

Województwo małopolskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie: mgr farm. Józef Łoś
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
tel.: (0-12) 422 75 41/43
tel./fax: (0-12) 422 75 52
e-mail: sekretariat@wif.malopolska.pl
e-mail: mwif@wif.malopolska.pl
www.malopolska.pl/

Województwo lubelskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: dr farm. Izabela Mahorowska-Kiciak
ul. Magnoliowa 4
20-143 Lublin
tel.: (081) 53-222-18
fax: (081) 53-222-19
e-mail: wif@wif.lublin.pl
e-mail: sekretariat@wif.lublin.pl
www.bip.wif.lublin.pl

Województwo łódzkie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: mgr farm. Romuald Boguszewski
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź
tel.: (0-42) 630-21-71
tel.: (0-42) 630-21-79
fax: (0-42) 630 -25-14
e-mail: sekretariat@lwif.pl / kancelaria@lwif.pl
www.lwif.pl

Województwo warmińsko-mazurskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie: dr n. farm. Elżbieta Kuriata
ul. Al. Marszałka Piłsudzkiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. (0-89) 523-22-06
fax: (0-89) 533-29-99
e-mail: wifols@interia.pl/ wif@wif-olsztyn.pl
www.bip.wif-olsztyn.pl

Województwo opolskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: mgr farm. Jakub Morawski
ul. Plebiscytowa 5
45-380 Opole
tel. (0-77) 453-98-24, tel./fax (0-77) 456-57-35
e-mail: sekretariat@opole.wif.gov.pl
www.wif.obip.pl

Województwo wielkopolskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu: dr n. farm. Grzegorz Pakulski
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
tel.: (0-61) 875 95 75
fax.: (0-61) 875 95 87
e-mail: wif.sekretariat@poznan.uw.gov.pl
www.wif.poznan.ibip.pl

Województwo podkarpackie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: mgr farm. Monika Urbaniak
ul. Warszawska 12a
35-205 Rzeszów
tel. (0-17) 862-05-45
fax (0-17) 862-04-06
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
www.rzeszow.wif.gov.pl

Województwo zachodniopomorskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie: mgr farm. Kaziemierz Polecki
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel.: (0-91) 421-07-70
tel./fax: (0-91) 421-04-80
e-mail: wif@wif.szczecin.pl
e-mail: sekretariat@wif.szczecin.pl
www.wif.szczecin.pl, www.bip.wif.szczecin.pl

Województwo dolnośląskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego: mgr farm. Mariusz Kozłowski
Pl. Powstańców W-wy 1
50-951 Wrocław
tel.: (0-71) 340 69 75
tel.: (0-71) 340 69 80
fax.: (-71) 340 64 96
e-mail: nfsekr@duw.pl
www.wif.wroclaw.pl

PAŃSTWOWA INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA
Zamieścił: Adam Zimny