ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje ważne dla aptek


Zasady zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktów leczniczych
Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 57, poz. 347) kierownik apteki lub punktu aptecznego, jak również osoby wykonujące zawód medyczny tj.: lekarz, pielęgniarka, felczer, ratownik medyczny po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego niezwłocznie zawiadamia Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie.

Zgłoszenie następuje w formie pisemnej na formularzu, którego wzór znajduje się w treści rozporządzenia.

Dodatkowo obowiązkiem zgłaszającego jest zabezpieczenie produktu leczniczego, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, umieszczając go lub jego pozostałość, w trwale zamkniętym opakowaniu z napisem „produkt leczniczy zabezpieczony – podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych”.

Dane kontaktowe do zgłaszania wad jakościowych produktów leczniczych:
 • w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30 w poniedziałek
  7:00-15:00, od wtorku do piątku
  numery telefonów: 17 86 20 545;
  faks: 17 86 20 406
  e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 • poza godzinami pracy urzędu:
  faks: 17 86 20 406
  e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 
Wersja do drukuZamieścił: Adam Zimny