Niepełnosprawni   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje dla podmiotów leczniczych


Informacja dla podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia
Zgoda PWIF na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe
Komunikaty PWIFZamieścił: Adam Zimny