Niepełnosprawni   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje dla osób niepełnosprawnych


Stworzenie optymalnyh warunków do obsługi osób z niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetów działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.
Dlatego: Ponadto, zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, korzystanie z uprawnień określonych w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.).

Z myślą o osobach niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu został wzbogacony o dodatkowe rozwiązania: wersję tekstu z wysokim kontrastem oraz możliwością zmiany rozmiaru czcionki.


Zamieścił: Adam Zimny