ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Dyżury całodobowe aptek


Art. 94. ustawy Prawo farmaceutyczne:
1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
2a. Rada powiatu przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:
1) maksymalną wysokość dopłat, które są pobierane przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej, uwzględniając potrzebę wydania leku;
2) grupę produktów leczniczych, za wydawanie których w porze nocnej nie pobiera się opłaty, biorąc pod uwagę konieczność udzielenia pomocy ratującej życie lub zdrowie.

Przedsiębiorcy prowadzący niżej wymienione apteki zgłosili, że apteki będą nieczynne w niedziele objęte zakazem handlu:

Dyżury całodobowe w roku 2023 w poszczególnych powiatach pełnią następujące apteki ogólnodostępne:

POWIATLISTA DYŻURÓW
KrosnoApteka Dr.Max, Krosno, ul. Wojska Polskiego 41,
tel.: 13/ 420-05-50
PrzemyślApteka Różana, Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 12/2/3
tel. 884 620 206
Tarnobrzeg
Rzeszów1. Apteka Dr.Max, Rzeszów, ul. Podchorążych 1,
tel.: 17/ 861-14-05,
2. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie, Rzeszów, Al. Rejtana 65,
tel.: 800 110 110,
3. Apteka "Pod Gwiazdą", Rzeszów, ul. Szopena 2,
tel. 660 796 180
4. Apteka "Apteka Różana", Rzeszów, ul. Fredry 20/1,
tel. 533 336 503
bieszczadzki
brzozowski
dębicki
jarosławski1. Apteka P.U.P.H. "Optical", Jarosław, ul. Słowackiego 17
tel.: 16 621 84 84
2. Apteka "Dr Max", Jarosław, os. Tysiąclecia 12
tel.: 16 624 24 20.
jasielskiApteka Pod Gwiazdą, Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14,
tel. 13 44852 96
kolbuszowski
leski
leżajskiApteka Pod Gwiazdą, Leżajsk, ul. Mickiewicza 22
tel. 660 796 178
lubaczowski
łańcuckiApteka „Lafarma 2”, Łańcut, ul. 3 Maja 6,
tel.17 2254051
mieleckiApteka Różana, Mielec, ul. Wolności 26,
tel. 530 022 957
niżańskiApteka prywatna Elżbieta Mitał, Nisko, ul. Wolności 54A
tel. 690 515 069
przeworski
ropczycko-sędziszowski
sanocki
stalowowolskiApteka Prywatna – Elżbieta Mitał, Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5
tel. 500 624 121
strzyżowskiZamieścił: Adam Zimny