Strona główna

Dyżury całodobowe aptek


Art. 94. ustawy Prawo farmaceutyczne:
  1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
  2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii zarządu gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
  3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:
    1. maksymalną wysokość dopłat, które są pobierane przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej, uwzględniając potrzebę wydania leku,
    2. grupę produktów leczniczych, za wydawanie których w porze nocnej nie pobiera się opłaty, biorąc pod uwagę konieczność udzielenia pomocy ratującej życie lub zdrowie.
Przedsiębiorcy prowadzący niżej wymienione apteki zgłosili, że apteki będą nieczynne w niedziele objęte zakazem handlu:

Dyżury całodobowe w roku 2019 w poszczególnych powiatach pełnią następujące apteki ogólnodostępne:

POWIATMIASTOLISTA DYŻURÓW
KrosnoKrosnoApteka Dr.Max, Krosno, ul. Wojska Polskiego 41,
tel.: 13/ 420-05-50
PrzemyślPrzemyślApteka Prywatna, Przemyśl, ul. Borelowskiego 10,
tel.: 16/ 670-38-59
Apteka Różana, Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 12/2/3
tel. 884 620 206
TarnobrzegTarnobrzeg
RzeszówRzeszów1. Apteka Dr.Max, Rzeszów, ul. 3-go Maja 16,
tel.: 17/ 850-74-10
2. Apteka Dr.Max, Rzeszów, ul. Podchorążych 1,
tel.: 17/ 861-14-05
3. Apteka SKAW-MAR, Rzeszów, Plac Dworcowy 1,
tel.: 17/ 852-51-93
4. Apteka Dbam o Zdrowie, Rzeszów, Al. Rejtana 65,
tel.: 17/ 850-56-45
bieszczadzkiUstrzyki Dolne
brzozowskiBrzozów
dębickiDębica
jarosławskiJarosław1. Apteka P.U.P.H. "Optical", ul. Słowackiego 17, 37-500 Jarosław,
tel.: 16 621 84 84
2. Apteka "Dr Max", os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław,
tel.: 16 624 24 20.
jasielskiJasło1. ul. Lubelska 9/11, tel. 13 333 07 11
2. ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 13 44852 96
kolbuszowskiKolbuszowa
leskiLesko
leżajskiLeżajskApteka Pod Gwiazdą, ul. Mickiewicza 22
lubaczowskiLubaczów
łańcuckiŁańcutApteka „Lafarma 2” ul. 3 Maja 6, tel.17 2254051
mieleckiMielecApteka Różana, ul. Wolności 26, tel. 530 022 957
niżańskiNiskoApteka prywatna Elżbieta Mitał, ul. Wolności 54A
przeworskiPrzeworsk
ropczycko-sędziszowskiRopczyce
sanockiSanok
Wysztskie terminy realizacji dyżurów dla aptek:
- "Omega" ul. Lipińskiego 16, Sanok
- "Omega" ul. Rzemieślnicza 9, Sanok
- "Omega" ul. Sadowa 11a, Sanok
- "Omega" ul. Jagiellońska 7, Sanok
- "Omega" ul. Kościuszki 22, Sanok
będą realizowane w aptece "Omega", ul. Kościuszki 22, Sanok
stalowowolskiStalowa WolaApteka Gemini, al. Jana Pawła II 10
tel. 48 843 93 00
strzyżowskiStrzyżów

Według uchwały Nr III/21/18 Rady Powiatu Rzeszowksiego dyżur rotacyjny na terenie Dynowa pełnią apteki określone w załączniku
Zamieścił/a: Adam Zimny