Niepełnosprawni   Słabosłyszący
Strona główna

Dyżury całodobowe aptek


Art. 94. ustawy Prawo farmaceutyczne:
1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
2a. Rada powiatu przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:
1) maksymalną wysokość dopłat, które są pobierane przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej, uwzględniając potrzebę wydania leku;
2) grupę produktów leczniczych, za wydawanie których w porze nocnej nie pobiera się opłaty, biorąc pod uwagę konieczność udzielenia pomocy ratującej życie lub zdrowie.

Przedsiębiorcy prowadzący niżej wymienione apteki zgłosili, że apteki będą nieczynne w niedziele objęte zakazem handlu:

Dyżury całodobowe w roku 2023 w poszczególnych powiatach pełnią następujące apteki ogólnodostępne:

POWIATLISTA DYŻURÓW
KrosnoApteka Dr.Max, Krosno, ul. Wojska Polskiego 41,
tel.: 13/ 420-05-50
PrzemyślApteka Różana, Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 12/2/3
tel. 884 620 206
Tarnobrzeg
Apteka DOZ ul. Sienkiewicza 48 w Tarnobrzegu - zmiana dyżuru na 21/22.12.2023 r.
Rzeszów1. Apteka Dr.Max, Rzeszów, ul. Podchorążych 1,
tel.: 17/ 861-14-05,
2. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie, Rzeszów, Al. Rejtana 65,
tel.: 800 110 110,
3. Apteka "Pod Gwiazdą", Rzeszów, ul. Szopena 2,
tel. 660 796 180
4. Apteka "Apteka Różana", Rzeszów, ul. Fredry 20/1,
tel. 533 336 503
bieszczadzki
brzozowski
dębicki
jarosławski1. Apteka P.U.P.H. "Optical", Jarosław, ul. Słowackiego 17
tel.: 16 621 84 84
2. Apteka "Dr Max", Jarosław, os. Tysiąclecia 12
tel.: 16 624 24 20.
jasielskiApteka Pod Gwiazdą, Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14,
tel. 13 44852 96
kolbuszowski
leski
leżajskiApteka Pod Gwiazdą, Leżajsk, ul. Mickiewicza 22
tel. 660 796 178
lubaczowski
W dniach od 6.11.2023r. do 13.11.2023r. dyzur pęlnić będzie Apteka Medica Grzegorz Drozd, Ewelina Drozd, ul. Rynek 2-3/3 w Lubaczowie
łańcuckiApteka „Lafarma 2”, Łańcut, ul. 3 Maja 6,
tel.17 2254051
mieleckiApteka Różana, Mielec, ul. Wolności 26,
tel. 530 022 957
niżańskiApteka prywatna Elżbieta Mitał, Nisko, ul. Wolności 54A
tel. 690 515 069
przeworski
ropczycko-sędziszowski
sanocki
stalowowolskiApteka Prywatna – Elżbieta Mitał, Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5
tel. 500 624 121
strzyżowskiZamieścił: Adam Zimny