ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Zamówienia publiczne


14.03.2022 ZREALIZOWANO
Ogłoszenie ofertowe dotyczące zakupu komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z instalacją i kwalifikacją


Archiwum
| 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
Zamieścił: Adam Zimny