Strona główna  ›  Decyzje
Reklama produktów leczniczych
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z treścią art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058), informuje, że w 2012 r. wydał 1 decyzję administracyjną w sprawie naruszenia art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), natomiast w sprawie naruszenia art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) wydał:

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Kolejne decyzje z zakresu reklamy działalności aptek, zgodnie z dyspozycją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26 sierpnia 2014 r. będą udostępniane sukcesywnie po ich anonimizacji oraz digitalizacji.Zamieścił/a: Adam Zimny
Wersja do druku