ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje ważne dla pacjenta


Przechowywanie leków
Każda placówka uprawniona do obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi musi je przechowywać w taki sposób, aby zachowały właściwą jakość (określoną przez podmiot odpowiedzialny lub farmakopeę), i mieć wyznaczone miejsce (np. magazyn), gdzie będą one przechowywane. Pomieszczenia muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze i wyroby medyczne – zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Apteka powinna zabezpieczyć produkty przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem, a także dopilnować, by w miejscu ich składowania nie dotykały bezpośrednio ścian i podłóg. Ponadto w wyposażeniu lokalu powinny się znaleźć szafy chłodnicze lub lodówki przeznaczone wyłącznie do przechowywania produktów leczniczych (w przypadku gdy asortyment wymaga przechowywania w temperaturze niższej niż pokojowa). Każdorazowo leki termolabilne powinny być wydawane z apteki w torebkach termoizolacyjnych zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury niezbędnej do zachowania jakości leku.

Pacjencie pamiętaj:
  • zawsze trzymaj leki w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach;
  • nie pozbywaj się tej części opakowania, która zawiera datę ważności leku i numer serii;
  • zabezpieczaj leki przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem;
  • trzymaj leki tak, aby nie dostały się w ręce dzieci oraz aby nie miały do niego dostępu zwierzęta;
  • trzymaj leki z dala od okna, światła słonecznego i wilgoci;
  • informacje dotyczące warunków przechowywania leku (m.in. temperatury) znajdziesz na jego opakowaniu. Jeżeli nie podano takiej informacji, należy przechowywać lek w temperaturze pokojowej, czyli od 15°C do 25°C;
  • nie wyrzucaj przeterminowanych leków do śmieci – wrzuć je do specjalnego pojemnika w aptece w celu ich utylizacji (wykaz aptek prowadzących zbiórkę leków przeterminowanych od pacjentów znajduje się w zakładce "Leki przeterminowane").


Źródło: www.mz.gov.pl
 
Wersja do drukuZamieścił: Adam Zimny