ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje ważne dla aptek


Wniosek o usunięcie konta w systemie ZSMOPL
Procedura zakładania kont w systemie P1 dla p.o. kierownika apteki
Komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z zakresu wdrożenia e-recepty
Zakaz wprowadzania do obrotu produktu pn.: UTI-fem, jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego
Zasady zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktów leczniczych
Zakaz palenia
Komunikaty PWIF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zamieścił: Adam Zimny