Strona główna  ›  Informacje ważne dla aptek
Zasady zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktów leczniczych

Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 57, poz. 347) kierownik apteki lub punktu aptecznego, jak również osoby wykonujące zawód medyczny tj.: lekarz, pielęgniarka, felczer, ratownik medyczny po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego niezwłocznie zawiadamia Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie.

 

Zgłoszenie następuje w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do ww. rozporządzenia.

 

Dodatkowo obowiązkiem zgłaszającego jest zabezpieczenie produktu leczniczego, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, umieszczając go lub jego pozostałość, w trwale zamkniętym opakowaniu z napisem „produkt leczniczy zabezpieczony – podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych”.

 

Dane kontaktowe do zgłaszania wad jakościowych produktów leczniczych:

1. w godzinach pracy urzędu:

7:30-15:30 w poniedziałek

7:00-15:00, od wtorku do piątku
     numery telefonów: 17 86 20 545;
     faks: 17 86 20 406
     e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

2. poza godzinami pracy urzędu:
            faks: 17 86 20 406
            e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

 
Wersja do drukuZamieścił/a: Adam Zimny