ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje ważne dla pacjenta


Terminy realizacji recept
  • Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia", a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - 365 dni. W przypadku realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia", recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia". Recepta w postaci elektronicznej, na której nie oznaczono terminu realizacji recepty, nie może być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji "od dnia". (art. 96a ust. 7 pkt 1oraz art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne i par. 10 ust. 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie recept).
  • Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia.
  • Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia".
  • Termin realizacji recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
  • Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane indywidualnie dla pacjenta, nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
  • W przypadku przepisania na recepcie więcej niż jednego leku, termin realizacji recepty liczony jest indywidualnie dla każdego z nich.
Apteka ma obowiązek sporządzić lek recepturowy w przeciągu 48 godzin od momentu złożenia recepty przez pacjenta w aptece.

W przypadku recepty na lek recepturowy zawierający w swoim składzie środki odurzające (narkotyki) lub oznaczonej przez lekarza „CITO” (wydać natychmiast) recepta musi być sporządzona w przeciągu 4 godzin.

Jeżeli od dnia sporządzenia leku recepturowego upłynęło co najmniej 6 dni apteka może odmówić jego wydania pacjentowi.

Na etykiecie aptecznej w przypadku leku recepturowego nie podaje się jego składu jeżeli wystawiający ją lekarz zamieścił na recepcie adnotację „wydać opis bez składu”.
 
Wersja do drukuZamieścił: Adam Zimny