Strona główna

Dokumenty do pobrania


UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PUNKTU APTECZNEGO

UDZIELENIE ZGODY NA POSIADANIE W CELACH MEDYCZNYCH PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE

ZMIANA KIEROWNIKA APTEKI/PUNKTU APTECZNEGO/DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

WYDANIE OPINII POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KADROWO-LOKALOWYCH PRZEZ PLACÓWKĘ OBROTU POZAAPTECZNEGO

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA URUCHOMIENIE APTEKI SZPITALNEJ / DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ZAKRESU LICZB BĘDĄCYCH UNIKALNYMI NUMERAMI IDENTYFIKUJĄCYMI RECEPTY NA LEKI POSIADAJĄCE KATEGORIĘ DOSTĘPNOŚCI „RPW”.


Zamieścił/a: Adam Zimny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zapoznałem się z treścią