ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje ważne dla pacjenta


Informacja Prezesa Urzędu z dnia 12.03.2021 r. w związku z informacją o zawieszeniu stosowania jednej serii szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca w niektórych państwach UE
Przypominamy o zachowaniu ostrożności przy kupowaniu leków!
Wykaz aptek i punktów aptecznych, które zmieniły godziny pracy w okresie zakażenia epidemicznego
Wykaz aptek i punktów aptecznych czasowo zamkniętych w okresie zakażenia epidemicznego
Informacja dotycząca warunków przechowywania i transportu preparatów szczepionkowych
Zakaz wprowadzania do obrotu produktu pn.: UTI-fem, jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego
Bez kolejki
Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentów
Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”
Przechowywanie leków
Zasady i tryb zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego
Komunikaty PWIF
Rejestr aptek
Dyżury aptek
Prezentacja na temat zamienników leków dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Informacja dla przedsiębiorstw podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Jak zachowywać się w czasie upałów?
Termin ważności leku
Informacja dotycząca wyrobów medycznych zawierających rtęć
Sprzedaż wysyłkowa
Pacjent w aptece
Jak zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo antybiotykoterapii
Terminy realizacji recept
Przeterminowane produkty lecznicze
Uważaj na sfałszowane produkty lecznicze!!!
Leki termolabilne
Zamieścił: Adam Zimny