Strona główna  ›  Informacje ważne dla pacjenta
Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zamiar rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 481) w § 6 pkt 2 określono, iż na stroni internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się min. wyraźnie widoczne wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową.

W województwie podkarpackim 5 podmioty/ów prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych OTC.

1.
ul. Mickiewicza 9, 36-200 BRZOZÓW
tel. 13 434 12 73, fax: 13 434 12 73
powiat: brzozowski
adres internetowy: www.apteka-zielona.pl

2.
ul. Krakowska 10, 39-200 DĘBICA
tel. 14 670 34 02, fax: 14 670 34 02
powiat: dębicki
adres internetowy: www.centrum-apteka.pl

3.
ul. Piłsudskiego 49, 38-400 KROSNO
tel. 13 432 59 26
powiat: krośnieński
adres internetowy: www.rodzinna24.pl

4.
ul. Św. Jana Nepomucena 13 2/3, 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 733 60 73
powiat: przemyski
adres internetowy: www.twoja-apteka.eu

5.
ul. Asnyka 2, 35-001 RZESZÓW
tel. 17 853 30 53, fax: 17 853 30 53
powiat: Rzeszów
adres internetowy: www.homeoapteka.pl

Zamieścił/a: Adam Zimny