Strona główna  ›  Informacje ważne dla pacjenta
Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zamiar rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaż produktów leczniczych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 481) w § 6 pkt 2 określono, iż na stroni internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się min. wyraźnie widoczne wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową.

W województwie podkarpackim 5 podmioty/ów prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych OTC.

NazwaAdresTelefon/faxInfo
Apteka ogólnodostępna
APTEKA POD RATUSZEM
ul. Mickiewicza 9
36-200 BRZOZÓW
tel. 13 434 12 73
fax: 13 434 12 73
Dodaj
Apteka ogólnodostępna
ul. Krakowska 10
39-200 DĘBICA
tel. 14 670 34 02
fax: 14 670 34 02
Dodaj
Apteka ogólnodostępna
APTEKA RODZINNA
ul. Piłsudskiego 49
38-400 KROSNO
tel. 13 432 59 26
Dodaj
Apteka ogólnodostępna
RÓŻANA
ul. Św. Jana Nepomucena 13 2/3
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 733 60 73
Dodaj
Apteka ogólnodostępna
HIPOKRATES
ul. Asnyka 2
35-001 RZESZÓW
tel. 17 853 30 53
fax: 17 853 30 53
Dodaj

Zamieścił/a: Adam Zimny