Strona główna

Informacje o produktach leczniczych


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zasady i tryb zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego
Zasady i tryb wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Zamieścił/a: Adam Zimny
Wersja do druku